a colporta
Sinonime: a bârfi, a calomnia, a cleveti
Citeşte mai mult...Învățăm limba română! 

 


Bine aţi venit!

Centrul Naţional de Terminologie este o instituţie de cercetare şi implementare a terminologiilor în structurile administrative, economice, sociale etc. ale Republicii Moldova. Obiectivul prioritar al CNT este favorizarea funcţionării limbii române în toate sferele de activitate. În vederea realizării misiunii sale, CNT elaborează şi promovează proiecte care urmăresc crearea unor instrumente utile de lucru (dicţionare terminologice, baze de date etc.) destinate specialiştilor, dar şi publicului larg; elaborează, corectează şi aprobă denumiri de instituţii, întreprinderi, societăţi etc., texte publicitare, texte de ştampile, denumiri de produse etc.; acordă consultanţă lingvistică şi terminologică autorităţilor publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituțiilor, asociaţiilor; promovează normele limbii române literare şi terminologiile sectoriale în cadrul conferinţelor, seminarelor etc. organizate de ministere, întreprinderi, diverse instituţii şi în mass-media.Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004
Tel : (+373) 022 29 57 34, (+373) 022 29 58 98; Fax : (+373) 022 29 57 34
E-mail termrom@cnt.md, cnt_asm@yahoo.com

 

© 2018 Centrul National de Terminologie Republica Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS